Till shoppen

Schellack

Schellack är en ren naturprodukt som använts vid ytbehandling i flera hundra år. Råvaran är ett sekret från en sköldlus. Det används för att få en djup yta s k "franskpolering" och även för att isolera kådan i kvistar "kvistlack". Schellack kan köpas i flingform för att lösas i etanol eller som färdigblandad lösning "Schellackpolityr".

Fakta Schellack:

Schellacken plockas från träd i bl a Indien. Där har en sköldlus lämnat sitt sekret i hålor och gömmor. Detta är råvaran till schellack. Schellackflingors "renhet" bedöms efter dess färg samt hur mycket rester av kåda och annat som finns kvar i produkten. Schellackflingor löses i Schellack Lösningsmedel för att få önskad koncentration. Räkna med 24-72 timmar för att schellackflingorna ska ha fått tillräcklig tid för att lösa sig. Schellacklösningen kan därefter behöva silas för att få bort eventuella olösta rester. Var noga med att lagra schellackflingorna mörkt och svalt annars kan de klumpa ihop sig och bli svåra att lösa. De är en färskvara och bör förbrukas inom ett år.

 

Sida 1 av 1
Första   Förra   1   Nästa  Sista